سامانه جدیداطلاعات جامع فضاهای اجتماعی وفرهنگی

سامانه جدیداطلاعات جامع فضاهای اجتماعی وفرهنگی

22 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از راه اندازی سامانه اطلاعات جامع فضاهای اجتماعی و فرهنگی شهر تهران جهت کمک رسانی به ارائه گزارشات تفصیلی مدیریت شهری پایتخت خبر داد.
Source: اخبار رسمی