ساینا اتوماتیک سبزعضوکمپین احیای دریاچه ارومیه شد

ساینا اتوماتیک سبزعضوکمپین احیای دریاچه ارومیه شد

18 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

سایپا در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و به منظور حمایت از طرح احیای دریاچه ارومیه، نخستین خودرو "ساینا اتوماتیک سبز" را پس از تولید، به این طرح اهدا خواهد کرد.
Source: اخبار رسمی