سرمایه‌گذاری در جهانی با مرزهای بسته

سرمایه‌گذاری در جهانی با مرزهای بسته

18 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

حداقل در آینده کوتاه‌مدت، از یکپارچگی اقتصادی و سیاسی جهانی خبری نیست و کشورها از بستن معاهدات تجاری بزرگ اجتناب خواهند کرد.
Source: اخبار رسمی