سلسله سمينارهای آموزشي و كاربردي آخرین تغییرات قانون ماليات‌هاي مستقيم برگزار می‌شود

سلسله سمينارهای آموزشي و كاربردي آخرین تغییرات قانون ماليات‌هاي مستقيم برگزار می‌شود

17 مه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

با توجه به تغییرات محدوده زماني ارائه اظهارنامه عملكرد سال 94 که در سال جدید تا پایان خرداد ماه اعلام شده است و درخواست مديران‌مالي و حسابداران شركت‌ها براي آشنايي با موضوعات مربوط به نحوه تكميل صحيح اظهارنامه و استفاده از معافيتها، برنامه‌ريزي ويژه‌اي در مركز آموزش سپيدارسيستم براي پاسخگويي به اين نياز انجام شد.
Source: اخبار رسمی