سند چارچوب تعامل پذيري دولت آماده شد

سند چارچوب تعامل پذيري دولت آماده شد

16 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

سند ملي چارچوب تعامل پذيري دولت براساس آخرين استانداردها و چارچوب هاي تعامل پذيري كدهاي اطلاعاتي دنيا تهيه شده وپس از دريافت نظرات دستگاه هاي اجرايي به تصويب شوراي اجرايي فناوري اطلاعات خواهد رسيد.
Source: اخبار رسمی