سهم درمان از منابع تأمین اجتماعی هزینه شده است

سهم درمان از منابع تأمین اجتماعی هزینه شده است

1 مارس, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به طرح برخی مطالب شبهه انگیز درباره هزینه سهم درمان از منابع این سازمان ، گفت: بدون تردید سهم درمان از منابع سازمان تأمین اجتماعی به طورکامل و حتی بیشتر از میزان مقرر هزینه شده است.
Source: اخبار رسمی