سهم واژگونی خودروها درحوادث رانندگی

سهم واژگونی خودروها درحوادث رانندگی

18 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

38 درصد از حوادث رانندگی مربوط به واژگونی خودروهاست که خستگی و خواب آلودگی رانندگان یکی از مهمترین دلایل وقوع آن است.
Source: اخبار رسمی