سود آوری از طریق درآمدهای مشاع

سود آوری از طریق درآمدهای مشاع

15 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

عضو هیأت مدیره بانک ملی گفت: در زمینه اعتبار اسنادی و ضمانتنامه‌ها باید فعالیت واحدها گسترش پیدا کند تا علاوه برکسب درآمدهای مشاع، از طریق درآمدهای غیرمشاع نیز سود‌آوری بانک بیشتر شود.
Source: اخبار رسمی