سيزدهمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي JIST منتشر شد

سيزدهمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي JIST منتشر شد

27 آوریل, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

سيزدهمين شماره فصلنامه Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) توسط پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي منتشر شد.
Source: اخبار رسمی