سیطره کمیت بر کیفیت در نظام شهرسازی

سیطره کمیت بر کیفیت در نظام شهرسازی

20 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

حناچی کمبود زمین و خدمات درشهرهای بزرگ را یکی از دلایل گرایش به سمت بلندمرتبه‌سازی دانست و گفت: عدم تمکین مدیریت شهری به سازو کارهای قانونی عمدتا به دلیل نگاه سوداگرانه بوده و موجب سیطره کمیت بر کیفیت شده و ما مجبور هستیم تا زمان تغییر نگرش سوداگری به این موضع دامن نزده و تلاش کنیم آن را اصلاح کنیم.
Source: اخبار رسمی