شاخص بهای تولید‌کننده دی‌ماه منتشر شد

شاخص بهای تولید‌کننده دی‌ماه منتشر شد

27 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ماه 1394 به‌میزان 4 درصد افزایش یافته است.
Source: اخبار رسمی