شرایط صادرات وفعاليت تجاري استان هاي مرزي

شرایط صادرات وفعاليت تجاري استان هاي مرزي

17 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

وزير ارتباطات با حضور در جلسه استانداري اردبيل از ظرفيت هاي موجود در استان هاي مرزي خبر داد و آن ها را موجب افزايش صادرات و فعاليت هاي تجاري با كشورهاي همسايه دانست.
Source: اخبار رسمی