شرکت تضامنی و اعتبار موسسین

شرکت تضامنی و اعتبار موسسین

5 مارس, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

برخلاف شرکت های سهامی که اعتبار شرکت از سرمایه موسسین استنباط می شود، در شرکت های تضامنی اعتبار موسسین اعتبار شرکت است.
Source: اخبار رسمی