شلمبرژه علاقمندبه افزایش همکاری های نفتی با ایران

شلمبرژه علاقمندبه افزایش همکاری های نفتی با ایران

28 نوامبر, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

نماینده شرکت شلمبرژه، با ابراز علاقمندی برای افزایش همکاری های نفتی با ایران در آینده گفت: همکاری با مناطق نفتخیز یک موقعیت استثنایی است و نمی خواهیم آن را از دست بدهیم.
Source: اخبار رسمی