شناسایی شبکه‌های مغزی مرتبط با سطح هوش و شعور انسانی

شناسایی شبکه‌های مغزی مرتبط با سطح هوش و شعور انسانی

30 دسامبر, 2015 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه
تصویر ترسیمی از شبکه‌های مغزی

گروهی از پژوهشگران ژن‌های مرتبط با میزان هوش را کشف کرده‌اند. این ژن‌ها روی هوش افراد و همچنین بیماری‌های عصبی تاثیر دارند. از نظر تئوری، احتمال دستکاری این ژن‌ها به منظور افزایش هوش یا بهبود بیماری‌ها وجود دارد.

تصویر ترسیمی از شبکه‌های مغزی

گروهی از پژوهشگران ژن‌های مرتبط با میزان هوش را کشف کرده‌اند. این ژن‌ها روی هوش افراد و همچنین بیماری‌های عصبی تاثیر دارند. از نظر تئوری، احتمال دستکاری این ژن‌ها به منظور افزایش هوش یا بهبود بیماری‌ها وجود دارد.

منبع مطلب ….

دیدگاه خود را وارد کنید.