شناسایی شرکتهای توانمنددرحوزه مشاوره انتقال فناوری

شناسایی شرکتهای توانمنددرحوزه مشاوره انتقال فناوری

3 دسامبر, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

فراخوان ثبت نام در طرح شناسایی شرکت های توانمند در حوزه مشاوره انتقال فناوری از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام شد.
Source: اخبار رسمی