صدور مستر کارت برای ایرانیان در شبکه پستی

صدور مستر کارت برای ایرانیان در شبکه پستی

14 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

در راستای توسعه خدمات پستی ،ثبت نام و صدور مستر کارت ایرانیان به پست سپرده شد.
Source: اخبار رسمی