طراحی سامانه‌ای برای ارزیابی طرح‌های توسعه‌ای فناوری

طراحی سامانه‌ای برای ارزیابی طرح‌های توسعه‌ای فناوری

16 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

امید توکلی، رییس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری بیان کرد: "سامانه پایش بر مبنای شاخص‌های توسعه فناوری و اسناد راهبردی ملی با هدف تدوین یک مدل پایش برای ستادهای توسعه فناوری در حال تهیه و تدوین است. در طراحی و تدوین این سامانه، از شاخص‌های توسعه فناوری و اسناد راهبردی ملی استفاده شده و با اجرای این طرح امکان پایش و ارزیابی دقیق، سریع و آسان تر طرح‌های توسعه فناوری تحقق می‌یابد و مدیران بینش و دید کامل تری نسبت به روند اجرای طرح ها پیدا می‌کنند."

Source: مجله شبکه