طرح ایدرو برای ایجاد مجتمع های تولیدی صادرات گرا

طرح ایدرو برای ایجاد مجتمع های تولیدی صادرات گرا

21 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

طرح کمک های فنی و اعتباری ایدرو برای ایجاد و توسعه مجتمع های تولیدی صادرات گرا در سواحل جاسک – گواتر در قالب طرح های مندرج در برنامه ششم توسعه ادامه می یابد.
Source: اخبار رسمی