فروش رسمی و انحصاری تلفن همراه‌های شرکت میزو تنها در بامیلو