فناوری‌های امنیتی نوینی که به تاریخ خواهند پیوست (بخش اول)

فناوری‌های امنیتی نوینی که به تاریخ خواهند پیوست (بخش اول)

15 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

امروزه نقص‌های سیستماتیک و تغییر الگوی تهدیدات، امنیت سایبری را غیرقابل اعتماد کرده است. حتی تغییرات آب و هوایی در مقایسه با فناوری‌های کامپیوتری از سرعت بسیار پایین‌تری برخوردار هستند. هر موج جدیدی که از فناوری بر می‌خیزد، صرف‌نظر از کوچکی یا بزرگی آن، تهدیدات تازه‌ای را به همراه می‌آورد.

Source: مجله شبکه