فهرست گمرکات اختصاصی مجازبه ترخیص لوازم خانگی بزرگ

فهرست گمرکات اختصاصی مجازبه ترخیص لوازم خانگی بزرگ

22 نوامبر, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

با صدور بخشنامه‌ای از سوی فرود عسگری معاون فنی و امور گمرکی ایران فهرست گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص لوازم خانگی بزرگ اعلام شد.
Source: اخبار رسمی