قشم مرکز اتاق های بازرگانی کشور در مراودات خارجی

قشم مرکز اتاق های بازرگانی کشور در مراودات خارجی

6 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

رئیس اتاق بازرگانی ایران از منطقه آزاد قشم به عنوان یک مرکز مهم تجارت در راستای اهداف اتاق های بازرگانی سراسر کشور در مراودات خارجی نام برد.
Source: اخبار رسمی