لزوم نگاه قانون به موضوع افراد بدون شناسنامه

لزوم نگاه قانون به موضوع افراد بدون شناسنامه

17 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

معضل فروش نوزادان يكي از چالش هاي مهم در حوزه آسيب هاي اجتماعي است كه مسئول مشخصي ندارد .
Source: اخبار رسمی