ماراتن تولید محتوای دیجیتال برگزار می‌شود

ماراتن تولید محتوای دیجیتال برگزار می‌شود

19 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

دبیر نخستین ماراتن تولید محتوای دیجیتال ازبرگزاری ماراتن تولیدمحتوای دیجیتال در روز 28 مرداد با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاددانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری دردانشگاه صنعتی شریف خبر داد.
Source: اخبار رسمی