ماهواره مخابراتی ناهید ۲ ساخته می شود

ماهواره مخابراتی ناهید ۲ ساخته می شود

25 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

سازمان فضایی ایران ماموریت ساخت پروژه مخابراتی ناهید ۲ را به پژوهشگاه فضایی ایران واگذار می کند.
Source: اخبار رسمی