مبارزه با جهان دو قطبی در مرگ و دوشیزه

مبارزه با جهان دو قطبی در مرگ و دوشیزه

14 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

در نظام پسا استعماری، ساختار دو قطبی مرکز و حاشیه، مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار دارد.کشورهایی که در نظام سلسله مراتبی جدید جهان، عموما همگی حاشیه ای بر متن و مرکز هستند.
Source: اخبار رسمی