مرورگری که سرعت وبگردی را 60 درصد افزایش می‌دهد

مرورگری که سرعت وبگردی را 60 درصد افزایش می‌دهد

27 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

شاید براو (Bravo) اولین مرورگی باشد که به معنای واقعی کلمه از تبلیغاتی که به‌طور ناخواسته مقابل چشمان کاربران قرار می‌گیرند، بی‌زار است. این مرورگر ادعا می‌کند برای جلوگیری از نمایش تبلیغات، ممانعت از دستبرد هکرها به داده‌های شخصی و سرعت بخشیدن به مرور صفحات، راه‌کار ویژه‌ای دارد. راه‌کار ویژه این مرورگر عدم نمایش تبلیغات است، البته به سبک خودش!

Source: مجله شبکه