مشارکت مناطق نفت خیز در توسعه مناطق روستایی

مشارکت مناطق نفت خیز در توسعه مناطق روستایی

17 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از اهتمام ویژه این شرکت نسبت به توسعه منطقه غیزانیه خبر داد.
Source: اخبار رسمی