مشاور چه تغییراتی در سازمان ایجاد می کند

مشاور چه تغییراتی در سازمان ایجاد می کند

17 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

تغییر، ماهیت وجودی مشاوره مدیریت است. وجه اشتراک تمامی مشاوره‌ها در تمامی سطوح، برنامه‌ریزی و اجرای تغییرات در سازمانِ مشتری است.
Source: اخبار رسمی