مصرف آبزیان در ایران نصف سرانه جهانی است

مصرف آبزیان در ایران نصف سرانه جهانی است

11 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

مصرف سرانه جهانی گوشت ماهی برای هر فرد 20 کیلوگرم است، ولی این میزان در ایران 10 کیلوگرم است، که باید این میزان را 2 برابر افزایش دهیم تا به متوسط سرانه جهانی برسیم.
Source: اخبار رسمی