مفهوم DS در ساعت های سرتینا

مفهوم DS در ساعت های سرتینا

16 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

شهرت بین المللی سرتینا به عنوان یک برند ورزشی از سال1959 با مفهوم DoubleSecurityعجین شده است.
Source: اخبار رسمی