ملی پوشان بزرگسال در قهرمانی کشور شرکت نمی کنند

ملی پوشان بزرگسال در قهرمانی کشور شرکت نمی کنند

3 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

بیست و دومین نشست رسمی شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری با حضور رییس فدراسیون و نیز تمام اعضای این شورا در دو نوبت صبح و بعدازظهر طبق دستور جلسه اعلام شده برگزار شد.
Source: اخبار رسمی