ممنوع الخروجی برای بدهکاران بانکی آخرین اقدام است

ممنوع الخروجی برای بدهکاران بانکی آخرین اقدام است

3 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

ایجاد محدودیت برای آزادی های شخصی از جمله ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدام های قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد اعمال می شود.
Source: اخبار رسمی