ممنوع الخروجی قابل تسری به احکام مراجع قضایی نیست

ممنوع الخروجی قابل تسری به احکام مراجع قضایی نیست

5 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

ضوابط تعیین شده در بخشنامه ی بانک مرکزی در خصوص ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی قابل تسری به ممنوعیت خروج از کشور بر اساس دستور و قرار سایر مراجع قانونی و قضایی، محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیست.
Source: اخبار رسمی