مهم‌ترین رویدادهای فضایی جهان در سالی که گذشت

مهم‌ترین رویدادهای فضایی جهان در سالی که گذشت

2 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه
تصویر ترسیمی از یک ستاره‌ی مرده و سیاره‌ای که حول آن در گردش است.

سال ۲۰۱۵ از نظر کاوش‌های فضایی بسیار مفید و جالب توجه بود. هرچند از زمان فرود آپولو روی ماه در دوران جنگ سرد تا به امروز هیچ رویداد فضایی در دیدگاه مردم تا آن حد حماسی و مهم جلوه نکرده است، اما به هر حال در این گزارش به بررسی رویدادهای مهم فضایی در سالی که گذشت می‌پردازیم.

تصویر ترسیمی از یک ستاره‌ی مرده و سیاره‌ای که حول آن در گردش است.

سال ۲۰۱۵ از نظر کاوش‌های فضایی بسیار مفید و جالب توجه بود. هرچند از زمان فرود آپولو روی ماه در دوران جنگ سرد تا به امروز هیچ رویداد فضایی در دیدگاه مردم تا آن حد حماسی و مهم جلوه نکرده است، اما به هر حال در این گزارش به بررسی رویدادهای مهم فضایی در سالی که گذشت می‌پردازیم.

منبع مطلب