موج دوم اینترنت اشیا: تجهیزات هوشمند در شهرهای هوشمند

موج دوم اینترنت اشیا: تجهیزات هوشمند در شهرهای هوشمند

11 آوریل, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

شهرهای هوشمند باهدف ساده کردن ارتباطات و بهبود سطح رفاهی زندگی شهروندان و البته صرفه‌جویی در هزینه‌هایی که ساکنان این شهرها بابت خدمات پرداخت می‌کنند، در حال ساخته‌شدن هستند. شهرها هدف بزرگ بعدی عصر دیجیتال هستند. ترکیب فناوری با زیرساخت‌ها و سرویس‌ها باعث شده است تا ‌اینترنت اشیا حضور ماندگاری در زندگی ما داشته باشد، این فرآیند از طریق یک شهر هوشمند به‌طور کامل به تحقق خواهد پیوست.

Source: مجله شبکه