نصب صندوق های مکانیزه منتظرتصویب هیات وزیران

نصب صندوق های مکانیزه منتظرتصویب هیات وزیران

20 نوامبر, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه قانون نصب صندوق های مکانیزه در قانون مالیات های مستقیم مجلس به تصویب رسیده است، گفت: تدوین آیین نامه های نصب صندوق های مکانیزه که در تبصره ۲ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم آماده و تدوین شده ، در انتظار تصویب و امضای هیات وزیران است.
Source: اخبار رسمی