نظرسنجی تخصصی درباره تدوين چارچوب و مقررات خدمات ارتباطی مکان‌محور

نظرسنجی تخصصی درباره تدوين چارچوب و مقررات خدمات ارتباطی مکان‌محور

9 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

خدمات مبتنی بر مکان یا LBS، مجموعه‌اي از خدمات وسيع و گسترده با كاربردهاي متنوع فنی، تجاری، فرهنگی و امنيتی است كه با استفاده از شبكه‌ها و تجهيزات انتهايی مخابراتی نظیر تلفن همراه و تبلت ارائه شده و بخشی از پلتفرم‌ها و همچنین خدمات اينترنت اشيا (IoT) به شمار میرود. با توجه به اهمیت خدمات LBS، صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی از انتشار فراخوان نظرسنجی تخصصی درخصوص "تدوين چارچوب و مقررات خدمات ارتباطی مبتنی بر مكان (Location-Based Services)" در كشور خبر داد.

Source: مجله شبکه