همه دانستی ها درباره کمک داوطلبانه به محک

همه دانستی ها درباره کمک داوطلبانه به محک

15 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

اگر می خواهید به کمک کودکان سرطانی بشتابید و گوشه از از رنج آنها و خانواده هایشان را تسکین دهید ،با عضویت داوطلبانه در محک می توانید نقش موثری در همراهی این موسسه داشته باشید.
Source: اخبار رسمی