هیچ اختلاف نظری در گردشگری وجود ندارد

هیچ اختلاف نظری در گردشگری وجود ندارد

17 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

فرخ مهر گفت: قوانین قوه مقننه و هرگونه اصلاح ضوابط و ارتباط ساختاری تشکل های گردشگری با نهادهای حاکمیتی ، فصل الخطاب است.
Source: اخبار رسمی