پارک میون ون:انتظارات ازنعمتی استرس زاست

پارک میون ون:انتظارات ازنعمتی استرس زاست

10 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

مربی کره ای زهرا نعمتی گفت: توجه زیاد رسانه ها از یک سو و انتظاری که برای مدال آوری او وجود داشته اند باعث او با فشار زیادی در این مسابقه حاضر شود.
Source: اخبار رسمی