پست بانک برای بار دوم به مجمع می رود

پست بانک برای بار دوم به مجمع می رود

13 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

پست بانک پس از به حد نصاب نرسیدن مجمع اول، شهریور ماه 95 مجمع نوبت دوم را برگزار می کند.
Source: اخبار رسمی