پلاسکو از شهرداری گواهی پایان کار دریافت نکرده است

پلاسکو از شهرداری گواهی پایان کار دریافت نکرده است

24 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

شهرداری تهران اجازه ندارد به عنوان ضابط قضایی از فعالیت های واحد های متخلف در بحث ایمنی جلوگیری کند اما برخی از دستگاه ها به اتکای قوانین می توانند در کارگاه های تولیدی فاقد ایمنی ورود پیدا کرده و از ادامه فعالیت این واحد ها به صورت موقت و یا دائم جلوگیری کنند.
Source: اخبار رسمی