پليس هاي افتخاري در گيت هاي بازرسي مهران

پليس هاي افتخاري در گيت هاي بازرسي مهران

21 نوامبر, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

پليس هاي افتخاري در گيت هاي کنترل و بازرسي پايانه مرزي مهران به نیروی انتظامی کمک می کنند.
Source: اخبار رسمی