پوشش ریسک تجاری صادرکنندگان به افغانستان

پوشش ریسک تجاری صادرکنندگان به افغانستان

15 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

در راستای بهبود شرایط تجار ایران و افغانستان، کاهش حقوق گمرکی، تعیین یک درصد حق بیمه صندوق ضمانت صادرات، ارائه خدمات داوری، اعزام و پذیرش هیئت ها و برگزاری نمایشگاه ها و … در دستورکار قرار گرفت.
Source: اخبار رسمی