پیاده سازی استانداردهای کیفیت درسایت خراسان

پیاده سازی استانداردهای کیفیت درسایت خراسان

26 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

کسب چهار ستاره کیفی سوزوکی و سه ستاره کیفی هایما نشان دهنده ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی سایت خراسان در سال 95 در بین محصولات هم رده اعلامی از سوی سازمان بازرسی و کیفیت استاندارد ایران است.
Source: اخبار رسمی