پیشرفت دوربرگردان یادگار امام از مرز 20 درصد گذشت

پیشرفت دوربرگردان یادگار امام از مرز 20 درصد گذشت

23 نوامبر, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

نخستین مقطع از سقف زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره) زیر بتن رفت.
Source: اخبار رسمی