پیش بینی جابجایی ۸۲۰ میلیون نفر مسافر در سال ۱۴۰۹

پیش بینی جابجایی ۸۲۰ میلیون نفر مسافر در سال ۱۴۰۹

25 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

پیش‌بینی جابجایی ۸۲۰ میلیون نفر مسافر و ۶۵۰ میلیون تن بار به‌صورت زمینی برای سال ۱۴۰۹،‌ ارتقاء حمل‌ونقل ریلی در بخش بار و مسافر به‌طوری‌که این شیوه حمل‌ونقل قادر به حمل ۳۰ درصد از کل جابجایی بار در کشور را داشته باشد ازجمله موارد قابل توجه در طرح جامع حمل‌ونقل به شمار می رود.
Source: اخبار رسمی