کجارو: ۱۰ واقعیت درباره سیاهچاله ها

کجارو: ۱۰ واقعیت درباره سیاهچاله ها

15 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه
سیاهچاله

از زمانی که انیشتین در سال ۱۹۱۵، وجود آنها را در نظریه نسبیت عام خودپیش‌بینی کرد اطلاعات ما هم راجع به آن‌ها افزایش یافته است. اما با تمام دستاوردها در این زمینه آنها کماکان جزیی از مرموزترین و قدرتمندترین پدیده‌ها در دنیایی است که ما می‌شناسیم. در ادامه کجارو ۱۰ ویژگی آنها را برایتان شرح می‌دهد.

Source: zoomit